กำแพงเมืองจีนสร้างเอาไว้ทำไม?

เมื่อพูดถึงสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเราเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องนึกถึงกำแพงเมืองจีนเป็น

อันดับแรกเพราะกำแพงเมืองจีนก็ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่ง7มหศัจรรย์ของโลกและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจนได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประเทศจีนที่ในครั้งหนึ่งได้ใช้เป็นความรุ่งเรืองของจีนมาหลายทศวรรษจนถึงได้มีคำกล่าวกันว่าได้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ซ้อนขึ้นมาบนพื้นโลกที่สามารถมองเห็นมันด้วยตาเปล่าจากดวงจันทร์ได้

สำหรับกำแพงเมืองจีนหรือกำแพงหมื่นลี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้จะมีชื่อเรียกกันอย่างธรรมดาอย่างแบริเออร์จนมาถึงในปลายศตวรรษที่19ได้มีชื่อตั้งอย่างเป็นทางการว่าThe Great Wall of China คนไทยเรียกว่ากำแพงเมืองจีนส่วนคนปักกิ่งเรียกกันว่าชางเฉินแปลว่ากำแพงยาวในโลกตะวันตกไม่ได้มีการรับรู้ถึงการปรากฎอยู่ของกำแพงเมืองจีนเป็นเวลานานถึง1,500ร้อยปีและที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือมันไม่เคยมีมาปรากฎในรูปภาพวาดของจีนในยุคสมัยนั้นและยังไม่มีการบันทึกในการเดินทางของการมาโคโปโลในศตวรรษที่13

ซึ่งทุกคนหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันว่า จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นผู้ที่เริ่มก่อสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นมาและเมื่อในความเป็นจริงแล้วการที่ได้ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นก็ได้เริ่มสร้างก่อนเมื่อประมาณ700ปีก่อนคริสตกาลในยุคชุนชิวและราชวงศ์โจวที่ถือว่าได้เป็นราชวงศ์ที่ยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนได้เป็นยุคที่ได้เป็นการที่มีการแย้งชิงในความเป็นใหญ่และได้เกิดสงครามกันขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายมีการสู้รบกันในระหว่างแขวนต่างๆ

กษัตริย์แคว้นชูจึงได้สร้างกำแพงขึ้นมาตามเทือกเขาที่อยู่ในเขตชายแดนและจุดที่ได้มีความสำคัญทางยุทศาสตร์ของประเทศจีนเพื่อปกกันการรุกรานเข้ามาจากแคว้นอื่นๆ

อย่างงเช่นแคว้นฉี แคว้นเยียน แคว้นเว่ย แคว้นเจ้า และ แคว้นฉิน ซึ่งต่อมาแคว้นทั้งหมดเหล่านี้ก็ได้หันมาร่วมมือกับก่อตั้งกำแพงเอาไว้สู้ต่อต้านกับพวกข้าศึกเอาเป็นตัวอย่างบ้างจึงได้เป็นจุดกำเนิดในการทำการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นมา 

จากนั้นเมื่อ200ปีก่อนคริสตกาลจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต้เขาก็ได้มีการรวบรวมเอาหัวเมืองต่างๆรวมไปถึง6แคว้นใหญ่ที่กระจายเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้ปกป้องกันการรุกรานจากแผ่นดินของเผ่าซงทางตอนเหนือจากนั้นจิ๋นซีก้ได้เสด็จไปพระราชดำเนินทำการตรวจสอบดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือด้วยตัวพระองค์เอง

การก่อสร้างและการวางแผนที่ยิ่งใหญ่มันกำลังจะเริ่มขึ้นจากนั้นก็ได้ส่งกองกำลังทหารไปกว่า3แสนคนและประชาชนอีก5แสนคนได้รวมมือกันก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่พระองค์กำลังจะเชื่อมกำแพงเมืองจีนจากทางตอนเหนือของแคว้นฉินและแคว้นต่างๆเอาเข้ามาด้วยกัน