ศิลปและวัฒนธรรมทวารวดี

ย้อนเวลากลับไปเมื่อราว1400-1500ปีที่แล้วดินแดนที่ได้เป็นประเทศไทยในปัจจุบันก็ได้เข้าสู่ในยุคประวัติศาสตร์ที่มีการใช้อักษรเป็นเครื่องมือสื่อสารอารยธรรมจากพื้นทะเลภายนอกผสมผสานกับอารยธรรมดั่งเดิมจึงทำให้ชุมชนต่างๆมีพัฒนาการกลายเป็นบ้านเมืองที่ใหญ่โตและรุ่งเรืองซึ่งรวมถึงบ้านเมืองที่มีนามว่าทวารวดีด้วย

นอกจากนี้ทางด้านทวารวดีได้เป็นบ้านเมืองที่ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วงยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์และชื่อที่ได้มีการเรียกใช้คานกันนี้ได้เป็นภาษาสันสกฤตที่ได้แปลกออกมาว่าเป็นเมืองที่มีประตูหรือประกอบขึ้นมาด้วยประตู

ซึ่งที่ได้ชื่อนี้มาก็เป็นเพราะว่าได้ติดต่อกับโลกที่อยู่ภายนอกที่ได้ผ่านการขายทางท้องทะเลมาเป็นล้ำเป็นสันอย่างเป็นท่าที่ได้มีประตูเชื่อมต่อกันกับอารยประเทศมันจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่เรานั้นจะต้องพบเจอโบราณวัตถุจากดินแดนแห่งท้องทะเลอย่างมากมายอย่าเช่นลูกปัดแก้วลูกปัดที่เป็นหินสีเหรียญ กษาปณ์จากต่างชาติของที่ได้มีค่าต่างๆรวมไปถึงเครื่องรางและรูปที่เอาไว้เคารพ

นอกจากนี้คำว่าทวารวดีก็ยังได้เป็นชื่อที่มงคลเหมือนกันกับชื่อพระกฤษณะที่ได้เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์อวตารปาง1ของท้าววิษณุกรรมด้วยและก็ยังได้มีหลักฐานที่สำคัญที่ทำให้ได้ทราบดีเลยว่าดินแดนประเทศไทยนี้ได้มีบ้านเมืองนามว่าทวารวดี

กล่าวคือได้มีบันทึกของพระชาวจีนที่ท่านได้มีนามว่าพระอี้จิงซึ่งท่านได้ออกไปหาแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเมื่อราวพุทธศตวรรษที่12-13ซึ่งท่านทั้งสองนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าในภูมิภาคที่อคาเนย์ก็ได้มีบ้านเมืองต่างๆที่ได้สร้างติดกันอยู่เรียงรายกันในจุดที่พวกเขานั้นได้เชื่อกันว่ามันได้ตรงกับภูมิภาคกลางของประเทศไทย

นอกจากนี้พระอี้จังก็ยังได้ระบุชื่อเอาไว้อีกว่าโธโรโปตีซึ่งที่ได้กล่าวเอาไว้นี้ได้เป็นภาษาสันสกฤตทวารวดีจากนั้นต่อมาก็ได้ค้นพบเหรียญเงินที่ได้มีการลงรายลักษณ์อักษรเป็นปารวะที่เป็นภาษาสันสกฤตซึ่งน่าจะมีอายุราวๆพุทธศตวรรษที่12ศีทวารวตีสวารบุญยะ บุญของผู้ที่ได้เป็นใหญ่แห่งทวารวดีที่ได้ขยายตัวอยู่ในภูมิภาคกลางของประเทศไทย

อย่างเช่นที่จังหวัดนครปฐม อู่ทอง คูเมือง คูบัว อีกทั้งก็ยังได้ค้นพบอักษรปารวะที่เป็นภาษาของสันสกฤตที่อยู่ด้านฐานของพระพุทธรูปที่ภายในวัดจันทึกที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีาที่ได้มีการแปลเอาไว้ว่าพระเทวีแห่งเจ้าทวารวดีที่ได้บรรชาให้พระทิดาให้มีการจัดสร้างรูปนี้เอาไว้

 

สนับสนุนโดย  entaplay pc